Werkwijze

1. Initiatief:

In de initiatieffase wordt de eerste aanzet gemaakt voor de planvorming van uw eventuele nieuwbouw of verbouw. In een eerste gesprek worden met u uw wensen besproken. Tevens kan er onderzocht worden of er een eventuele omgevingsvergunning benodigd is. Indien gewenst kan er een raming van het project worden gemaakt.

2. Ontwerp:

Naar aanleiding van uw wensen wordt er een schetsontwerp gemaakt en wordt er gebruik gemaakt van impressies van bepaalde details om zo het ontwerp te kunnen visualiseren. Het schetsontwerp wordt in een tweede gesprek besproken. Wanneer u akkoord bent met het schetsvoorstel worden de bestektekeningen of werktekeningen gemaakt.

3. Prijs- en contractvorming:

In deze derde fase wordt er op basis van het ontwerp een offerte uitgebracht. Wanneer er overeenstemming is kan er opdracht worden gegeven. Financiële zaken zoals termijnstelling etc. worden in een afrondend gesprek besproken. De opdrachtgever ontvangt een opdrachtbevestiging en een formulier Algemene voorwaarden voor aannemingen in het bouwbedrijf 1992 (AVA 1992).

4. Uitvoering:

In deze fase vindt de realisatie van het project plaats. Wij organiseren en coördineren de uitvoering van het project. Ons bedrijf werkt voornamelijk met vaste onderaannemers, waardoor de kwaliteit gewaarborgd blijft.

5. Oplevering en nazorg:

Het project is klaar en wordt aan u opgeleverd. U noteert op het proces verbaal van oplevering eventuele opleverpunten. Wij zullen binnen een onderling overeengekomen periode de opleverpunten afwerken. Wanneer wij alle contractuele verplichtingen hebben voldaan (en alles voldoet aan de kwaliteitsnorm) kan de opleverlijst getekend worden en het project financieel worden afgewerkt.